Augmentin, bd 1000 mg, film Tablet Nedir?

Klavulanatn beta-laktamaz inhibe edici etkisi amoksisilinin etki spekturumunu dier beta-laktam antibiyotiklere direnli organizmalar da iine alacak ekilde geniletir. Augmentn BD 1000 MG 14 FLM tablet isimli ila iin prospektüs kaytl deil. Kanama ve protrombin zamannda uzama (Bkz. Augmentin emzirme döneminde, anne sütü ile atlan eser miktarlara kar geliebilecek duyarllk riski dnda, uygulanabilir. Dier geni spektrumlu antibiyotiklerde de olduu gibi, Augmentin oral kontraseptiflerin etkinliini azaltabilir ve hastalar bu hususda uyarlmaldr. Hayvan almalarnda bileiklerinin herhangi bir organda biriktiine dair bir kanta rastlanmamtr. Drar azalm hastalarda, özellikle parenteral tedavide ok nadir olarak kristalüri görülmütür.

Augmentn, bID 1000 mg, film Tablet, nedir, ne ie yarar, yan

Augmentin geni bir yelpazedeki organizmalara kar bakterisid etkilidir: Gram-pozitif aeroblar: Bacillus anthracis, Corynebacterium türleri, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar (Staphylococcus epidermidis dahil Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans ve Streptococcus türleri. Uyarlar/Önlemler: Augmentin ile tedavi balanlmadan önce gemide penisilin, sefalosporin ve dier allerjenlere kar ar duyarllk hikayesi varl dikkatlice sorgulanmaldr. Dalm: ntravenöz uygulama sonras amoksisilin ve klavulanik asidin dokularda ve intersitisyal svda terapötik konsantrasyonlar tespit edilmitir. Bunlar genellikle geri dönümlüdür. Sindirim sistemi rahatszlklarn en aza indirmek iin yemek balangcnda alnmaldr. Yorumlar, adnz, edeer lalar la Ad, barkod la Fiyat, firma. Bulant sklkla yüksek oral dozlar ile ilikilidir. On nadiren: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bülloz döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (agep). Özel kullanm durumlar : Böbrek ve, karacier yetmezlii: Böbrek veya karacier bozukluunuz varsa doz. La etkileimleri: Probenesid ile birlikte kullanm önerilmemektedir. Genel olarak kromozomal aracl tip 1 beta-laktamazlara kar etkinlii daha düktür. Ar Dozaj Gastrointestinal semptomlar ve sv ve elektrolit dengesinin bozulmas görülebilir. Augmentine duyarl beta-laktamaz üreten organizmalar ile birlikte, amoksisiline duyarsz organizmalarn neden olduu karma enfeksiyonlar da Augmentin ile tedavi edilebilir.

Augmentin, bID 1000 mg 10 film tablet Nasl Kullanlr

Ki bileikte oral uygulama sonras hzla ve iyi absorbe olur. Unutulan dozlar dengelemek iin ift doz almaynz. Fetal membran yrtlmas olmu, preterm kadnlarda yaplm bir almada, Augmentinin profilaktik kullanmnn neonatlarda nekroze enterokolit riskinin artmas ile ilikili olabilecei rapor edilmitir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.