Augmentn, bID 625 mg, film Tablet, nedir, ne ie yarar, yan

Ciddi anafilaktik reaksiyonlar hemen adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Augmentn,  tekrarlayan bademcik iltihab, sin?zit, orta kulak iltihab gibi ?st solunum yolu enfeksiyonlar; zat?rre, akut ve kronik bronit gibi alt solunum yolu enfeksiyonlar ve akcier enfeksiyonlar; bakterilerin neden olduu kalp i zar enfeksiyonlar; bakteri kaynakl beyin zar iltihab (bakteriyel menenjit. Children 40 kg 20 mg/5 mg/kg/day to 60 mg/15 mg/kg/day given in three divided doses. Laktasyon dönemi augmentinin iki etkin maddesi de anne sütüne geer (klavulanik asitin anne sütü alan sütocuklar üzerindeki etkisi le lgili herhangi bir bilgi yoktur). Özellikle diren geliiminde etkili olan plazmid aracl beta-laktamazlara kar iyi bir aktiviteye sahiptir. Baklk sistemi hastalklar ok seyrek: Anjiyonörotik ödem, anaflaksi, serum hastal benzeri sendrom, ar duyarllk vasküliti.

Augmentin -BID 625 mg 10 film tablet Klinik Özellikler

Click here click here click here click here click here. Enfeksiyon vücudunuzdan tamamen temizlenmeden de iyileme belirtileri görülebilir. In patients with reduced urine output, crystalluria has been observed very rarely, predominantly with parenteral therapy. Bulant, kusma, hafif ishal, mukozalar ve cildi etkileyen mantar enfeksiyonu yaygn görülen yan etkilerdir. Dier geni spektrumlu antibiyotiklerde de olduu gibi, Augmentin oral kontraseptiflerin etkinliini azaltabilir ve hastalar bu hususda uyarlmaldr. For very young children (including preterm newborns) in the first week of life the interval of administration should not exceed twice daily administration due to immaturity of the renal pathway of elimination. Kullanm in Özel Uyarlar ve Özel Önlemler). Augmentn ile tedavi balanlmadan önce gemite penisilin, sefalosporin ve dier allerjenlere kar ar duyarllk hikayesi varl dikkatlice sorgulanmaldr. Her 24 saatte bir 625 mg tabletten fazla verilmemelidir. 4 The resistant breakpoint of R 8 mg/l ensures that all isolates with resistance mechanisms are reported resistant.

What Is, augmentin 625 mg?

Therefore, positive test results in patients receiving amoxicillin/clavulanic acid should be interpreted cautiously and confirmed by other diagnostic methods. Comments, side effects, dosage, sex, age, time taken. Augmentin for sinus infection dose. Bu sayfada Augmentin Bid 625 mg 14 Tablet kullananlar veya dier kiiler ila hakknda yorum yapamaz. Amoxicillin crystalluria, in some cases leading to renal failure, has been observed (see section.4). Rekürren tonsillit, sinüzit, otitis media. Hepatic impairment Hepatically impaired patients should be dosed with caution and hepatic function monitored at regular intervals. Use should be avoided during pregnancy, unless considered essential by the physician. Eer karacier veya böbrek yetmezliiniz varsa ya da enfeksiyoz mononükleoz ad verilen bir hastalnz varsa veya böyle bir hastalnz olduundan üpheleniliyorsa; kullanmadan önce doktorunuzu durumunuz hakknda bilgilendiriniz. Eer gemite penisiline/antibiyotie bal karacier yetmezlii veya sarlk geirdiyseniz; augmentn i kullanmaynz. Kontrendikasyonlar: Penisilin ve sefalosporinler gibi beta-laktam antibiyotiklerine ar duyararllk hikayesi olanlarda kontrendikedir. Hepatik olaylar ounlukla erkeklerde ve yallarda rapor edilmitir ve uzun süreli kullanm ile ilikili olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.