Augmentin 1g, 625 mg (ulotka) - tabletki, dawkowanie leku

Substancje czynne leku Augmentin? Pneumoniae opornego na penicylin. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pkniciem pcherza podowego, donoszono, e zapobiegawcze leczenie amoksycylin z kwasem klawulanowym moe by zwizane ze zwikszonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodkw. ostre bakteryjne zapalenie zatok (waciwie rozpoznane? . 1 Maja 133, 40-235 Katowice, regon oraz NIP, o kapitale zakadowym w wysokoci (wpacony w caoci KRS, Sd Rejonowy Katowice - Wschd, Wydzia viii Krajowego Rejestru Sdowego (zwana dalej jako Producent Bazy KS-bloz). Dodatkowe informacje bloz 5980402 Podmiot odpowiedzialny glaxosmithklinyp produktu i informacja o imporcie dla lekw Gotowy, Lek, Lek w Polsce Dostpno Apteki szpitalne, Apteki otwarte, Punkty apteczne Podawanie Doustnie Ostrzeenia Silnie dziaajcy (B) Wydawanie Na recept Rp Rejestracja Decyzja o dopuszczeniu (leki) Opakowanie handlowe 14 tabl. Lek na recept refundowany 27,93 z Augmentin tabletki powlekane 0,875g0,125g 14 tabl. Producent nie odpowiada wobec Uytkownika za szkody (zarwno w postaci szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyci powstae w zwizku z korzystaniem przez niego z Bazy KS-bloz.

Augmentin - opis, wskazania, przeciwwskazania, interakcje

Lek zawiera wskazane substancje czynne: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum -.68 opakowa z grupy leki przeciwinfekcyjne stosowane oglnie zawiera ten skadnik. Naley unika stosowania w ciy, e lekarz uzna zastosowanie za istotne. Producent udostpnia Baz KS-bloz w postaci i o zawartoci takiej, w jakiej Baza KS-bloz znajduje si w chwili oddania jej do korzystania. Ryzyko wystpienia tych objaww niepodanych jest wysze u osb starszych, przyjmujcych jednoczenie inne leki dziaajce toksycznie na wtrob oraz z cik chorob podstawow. Nie stosowa produktu Augmentin w postaci tabletek u dzieci o masie ciaa mniejszej ni 25 kg, poniewa tabletek tych nie mona dzieli.

Antibiotika rezeptfrei kaufen - Bestellen

dawki do (70 mg 10 mg./dob podawane w dwch dawkach podzielonych mona rozwaa w zakaeniach takich, jak zapalenie ucha rodkowego, zapalenie zatok i zakaenia dolnych drg oddechowych. 4 W tym rzekomoboniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego (patrz punkt.4). Jest wic lekiem atwo dostpnym na terenie Polski. Augmentin jest lekiem na recept. Drgawki mog wystpi u pacjentw z zaburzeniami czynnoci nerek lub otrzymujcych due dawki (patrz punkt.8). Rodki ostronoci, niektre okolicznoci bd choroby mog stanowi podstaw do zmniejszenia dawki lub jej modyfikacji. zakaenia skry i tkanek mikkich szczeglnie zapalenie tkanki cznej, ukszenia przez zwierzta, ciki ropie okoozbowy z szerzcym si zapaleniem tkanki cznej;? . W miesicach luty, wrzesie, listopad zauwaylimy najwiksze iloci wyszuka dla produktu Augmentin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.