Augmentin 1g, 625 mg (ulotka) - tabletki, dawkowanie leku

Korzystajc z serwisu wyraasz zgod na ich uywanie. Lek zoony zawierajcy antybiotyk beta-laktamowy w poczeniu z substancj, ktra zabezpiecza czsteczki antybiotyku przed niszczcym dziaaniem enzymw bakteryjnych. Zabiegach na okrnicy i odbytnicy, moe okaza si konieczne podanie trzech, a nawet czterech dawek 1,2 g Augmentin.v. Nie zaleca si rwnolegego stosowania preparatu i probenecydu. Oczywicie zgodnie z now list refundacyjn.". Nie ma danych dotyczcych stosowania preparatw zawierajcych amoksycylin i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u niemowlt. Stosowanie penicylin wie si z ryzykiem wystpienia cikiej reakcji nadwraliwoci, sporadycznie prowadzcej do zgonu. U chorych z cewnikiem naley regularnie kontrolowa stan cewnikw i ich drono. Ryzyko wystpienia zaburze czynnoci wtroby jest zwikszone u osb przyjmujcych rwnolegle inne leki dziaajce toksycznie na wtrob oraz u osb z cik chorob podstawow oraz u osb w podeszym wieku. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie lekw przeciwzakrzepowych. Nie moesz stosowa preparatu, jeeli jeste uczulony (wykazujesz nadwraliwo) na ktrykolwiek skadnik preparatu lub na inne antybiotyki z grupy penicylin. Jego objawy kliniczne spowodowane s przez paeczk Clostridium difficile, ktra moe namnaa si w warunkach zaburzenia prawidowej flory bakteryjnej w jelitach.

Zusammenfassung DER merkmale DES arzneimittels

Nie naley wwczas stosowa lekw hamujcych perystaltyk jelit. Uwaga: ceny lekw refundowanych s zgodne z przepisami obowizujcymi. Stosowanie allopurynolu rwnolegle z amoksycylin moe zwikszy ryzyko wystpienia skrnych reakcji alergicznych. Sposb przyjmowania leku: Postacie doustne Tabletki naley poyka w caoci unikajc ssania i ucia. Nazwa midzynarodowa: acidum clavulanicum amoxicillinum, inne informacje: Postacie doustne Syropy Augmentin zawieraj w 5 ml 12,5 mg aspartamu i dlatego naley zachowa ostrono w stosowaniu ich u pacjentw z fenuloketonuri Tabletki Augmentin 375 mg i 625 mg naley przechowywa w suchym pomieszczeniu. Nie ma danych klinicznych dotyczcych stosowania preparatu u niemowlt.

Augmentine Polvo para suspensin oral - Eureka Salud

W razie wystpienia pierwszych objaww nadwraliwoci naley natychmiast szuka pomocy medycznej. Konieczna jest cisa obserwacja kliniczna chorych pod ktem wystpienia zaburze czynnoci przeszczepu zarwno podczas stosowania obu preparatw jak i przez krtki okres po zakoczeniu antybiotykoterapii. Informacje dodatkowe o pozostaych skadnikach preparatu: preparat w postaci proszku do przygotowania zawiesiny doustnej zawiera aspartam, rdo fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonuri powinni zachowa ostrono preparat w postaci proszku do przygotowania zawiesiny doustnej zawiera maltodekstryn/glukoz; osoby z zespoem zego wchaniania glukozygalaktozy nie powinny przyjmowa tego preparatu. Rzadko: przemijajca leukopenia, maopytkowo. Przed uyciem zapoznaj si z ulotk, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych i dawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego, bd skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu). Przeciwwskazaniem do stosowania leky Augmentin Es jest nadwraliwo na ktrykolwiek skadnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (inne penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy lub monobaktamy). Poinformuj lekarza: O stwierdzonej nadwraliwoci na antybiotyki -laktamowe (penicyliny, cefalosporyny) O tym, e cierpisz na choroby alergiczne O schorzeniach wtroby i nerek O tym, e chorujesz na mononukleoz zakan lub biaaczk limfatyczn. Przed podaniem kadej dawki butelk naley dobrze wstrzsn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.