Cefaleksin lek za urogenitalne infekcije Lekovi

Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje vie ne trebate. Nemojte voziti ili upravljati strojevima ukoliko se ne osjeate dobro. Augmentin moe utjecati na djelovanje metotreksata (lijek koji se koristi za lijeenje raka ili reumatskih bolesti). Potrebno je detaljno ispitati eventualnu alergiju na peniciline odnosno cefalosporine, kao i sklonost na druge alergije. Koristi se jo za terapiju kod meningitisa. Rijetke nuspojave (Mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika) : koni osip koji moe imati mjehurie i izgleda kao male mete (sredinja tamna toka, okruena svjetlijim krugom te s tamnim prstenom na rubu erythema multiforme. Kod gonoreje: 3,5 g Ampicillina uz 1 g Probenecida i to jednokratno. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte s Vaim lijenikom ili ljekarnikom prije uzimanja Augmentina. Uvati u originalnom pakovanju radi zatite od vlage.

Amoxicillin kavulonska kiselina - Amoksiklav

Ampicilin se moe koristiti tokom trudnoe, ako je lekar tako odredio. Kod due primene leka uoena je reverzibilna depresija produkcije neutrofila i trombocita. Ovisno o rezultatima moe Vam propisati drugu dozu Augmentina ili drugi lijek. Ovaj je lijek propisan Vama.

Panklav - antibiotik

Nuspojave, najvei pocenat neeljenih dejstava su alergijske pojave od kojih je najei koni osip utrikarijalnog ili makkulopapuloznog karaktera. Sadri dva razliita lijeka koji se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Leenje ne treba prekidati samoinicijativno. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lijeniku ili ljekarniku. Napomena, panklav se moe primenjivati u trudnoi i za vreme dojenja. Amoksicilin pripada skupini lijekova koje zovemo penicilini i njihovo djelovanje ponekad moe biti zaustavljeno (postanu inaktivni).

Leave a Reply

Your email address will not be published.